Filozofie

Hudba je součástí našich každodenních životů. Hudba je rozhodujícím faktorem i v dnešním měnícím se světě, kde se zvuk stále více setkává s obrazem. Hudba vnáší emoce do vidění a vkládá vášeň do našich zážitků. Věrohodná reprodukce hudby je pro nás zcela zásadním cílem.

Filozofie ukrytá za zvukem Marantz

pic7

Víme, že opravdové hi-fi znamená schopnost reprodukovat kouzlo živého vystoupení. Znamená to prožívat hudbu tak, jak ji zamýšlel umělec, třeba i v kinosále. Právě hudba je zdrojem extáze a agónie filmového příběhu. Dokonalé technické údaje a vyspělost nemají podle firmy Marantz žádný význam, pokud produkt není schopen odhalit energii, vzrušení a pocity hudby.

 

Náš odkaz technické dokonalosti znamená, že umíme vyrábět přístroje se schopností předávat rozměr, barvu, výšku a dynamiku hudby, tedy samotnou podstatu nahrávky.

Hudba je okouzlením a proto se snažíme, aby její nositel vypadal a působil stejně dobře, jako zní. Každý přístroj, který vyrobíme, je technicky a kosmeticky navržen tak, aby byl součástí životního stylu posluchače..

Tyto principy hrdě uplatňujeme u všech našich produktů. Náš každý jednotlivý přístroj domácí zábavy je schopen reprodukovat nejčistší a nejvěrohodnější hudbu v prostředí domova.

Uvědomujeme si. že opravdové hi-fi znamená schopnost reprodukovat kouzlo živého vystoupení - jde o prožití hudby tak, jak ji zamýšlel umělec.

Jde totiž právě o hudbu!

 
X
We use cookies to give you the best possible experience on our site. By continuing to use the site you agree to our use of cookies. Find out more