Integritetspolicy

MARANTZ Integritetspolicy

På Sound United skyddar och respekterar vi din integritet.

 • VAD ÄR SYFTET MED DENNA POLICY?

  Denna policy förklarar när och varför vi inhämtar uppgifter om personer som besöker vår webbplats; köper våra produkter; laddar ner vår programvara; eller har någon form av kontakt med oss; samt hur vi använder dessa uppgifter; de villkor på vilka vi kan dela dem med andra; och hur vi lagrar dem på ett säkert sätt. De företag som denna policy omfattar är Sound United, LLC och dess dotterbolag samt varumärken (D&M Holdings Inc., Polk Audio, Denon, Marantz, HEOS etc.).

  Vårt mål är att underhålla människor över hela världen via ljud. För att kunna göra det på bästa möjliga sätt behöver vi komma åt dina musikvanor. Det bästa sättet för oss att göra det på är att förstå vad du gillar för musik eftersom det är knutet till våra produkter och tjänster samt hur du använder våra produkter.

  Eftersom vi då och då kan komma att ändra denna policy ber vi dig kontrollera denna sida regelbundet för att vara säker på att du godkänner eventuella ändringar. I och med att du använder vår webbplats; godkänner villkoren genom att kryssa i rutan; klickar på knappen ”Godkänn”; eller utför liknande åtgärder som medför samtycke, godkänner du att omfattas av denna policy.

  Eventuella frågor gällande denna policy och våra integritetsrutiner ska e-postas till privacy@soundunited.com eller skickas per post till vår integritetsansvarig på följande adresser:

  Europa and Storbritannien: Sound United Europe, Beemdstraat 11, 5653 MA Eindhoven, Nederländerna.

  Nord- och sydamerika, Australien och Nya Zeeland: Sound United, 1 Viper Way, Vista, California, 92081, USA

  Asien: D&M Holdings, D&M Building, 2-1 Nisshin-cho, Kawasaki-ku, Kanagawa, JAPAN
 • VILKA ÄR VI?

  Vi är Sound United, vilket är det namn vi använder för att identifiera ägarna av våra märken och dotterbolag så som Denon, Polk, Marantz, Definitive Technologies, D&M, HEOS, Boston Acoustics mfl. Vårt europeiska högkvarter är beläget i Eindhoven på D&M Europe B.V., Beemdstraat 11, 5653 MA Eindhoven, Nederländerna, Tel. +31 (0)40 2507844, handelskammarnummer: 17073774. Våra andra högkvarter är: Sound United, 1 Viper Way, Vista, California, 92081, USA och D&M Holdings, D&M Building, 2-1 Nisshin-cho, Kawasaki-ku, Kanagawa, JAPAN. Du kan skicka brev gällande denna policy till adresserna ovan och ange ”Attention: Privacy Officer”.
 • HUR INHÄMTAR VI UPPGIFTER OM DIG?

  Vi inhämtar uppgifter om dig på en mängd olika sätt:

  • När du använder webbplatsen eller kontaktar oss om produkter och tjänster

  • När du använder någon av våra produkter som ansluter till internet, t ex våra applikationer och vissa hårdvaruprodukter så som ljud- och bildmottagare som ansluter till internet

  • När du väljer att registrera din produkt eller öppna ett konto hos oss

  • Om du vill ta emot erbjudanden eller litteratur från oss, t ex nyhetsbrev eller uppdatering och erbjudanden gällande nya produkter

 • VILKEN TYP AV UPPGIFTER INHÄMTAS FRÅN DIG?

  När du använder Sound United på någon av sätten ovan eller på något sätt som kan bli tillgängligt i framtiden kan vi komma att be dig ange vissa uppgifter:

  • Ditt namn

  • Din e-postadress

  • Ditt telefonnummer

  • Ditt kön

  • Din ålder

  • Information om de produkter och tjänster du har köpt

  • Dina intressen

  • Andra uppgifter du väljer att ange  Beroende på vilka val du har gjort i dina integritetsinställningar på olika sociala medieplattformar kan vissa personuppgifter delas med Sound United om dina aktiviteter på internet samt dina sociala medieprofiler, t ex intressen, civilstånd, kön, användarnamn, foton, inlägg du har gjort etc. Om du inte samtycker till detta, var vänlig uppdatera dina personliga inställningar på de sociala medieplattformar du använder.

  Dessutom inhämtar vi eventuellt personuppgifter via cookies, användning av våra applikationer eller liknande tekniker, vilket innefattar men inte är begränsat till:

  • Din IP-adress

  • Produktinformation

  • Produktanvändningsinformation

  • Kraschloggar

  • Ditt cookie-ID

  • Din webbläsare

  • Ditt land eller dina språkinställningar

  • Inloggningsuppgifter

  • Innehåll du har valt att spela upp på någon av våra produkter (t ex om du använder funktionen ”historik” i HEOS-applikationen)

  • De webbsidor du besöker på webbplatser

  • Sound Uniteds reklam som du har klickat igenom  Förutom grunduppgifter om din enhet, vilka behövs för att använda några av våra mjukvaruapplikationer, kan du själv välja vilka uppgifter du vill ange.

  Du behöver inte ange något mer utöver grunduppgifterna gällande din enhet. Om du däremot väljer att inte ange specifika uppgifter kan det innebära att vissa funktioner hos våra produkter inte blir tillgängliga för dig eller att produkternas prestanda kommer att minska. T ex aktiveras en mängd funktioner och tjänster i våra mjukvaruapplikationer om man registrerar ett konto, däremot måste man ange en e-postadress vid registreringen.
 • VARFÖR INHÄMTAR VI DESSA UPPGIFTER OCH HUR ANVÄNDS DEM?

  Vi inhämtar och använder dina personuppgifter för att kunna:

  • Tillhandahålla produkter och tjänster

  • Behålla kontakt med dig

  • Optimera våra produkter och tjänster

  • Genomföra marknadsundersökningar

  • Erbjuda kundtjänst och hantera klagomål/tvister

  • Genomföra granskningar, t ex revisioner

  • Uppfylla juridiska krav

  • Aktivera eller registrera vissa produkter och tjänster eller förbättra funktionalitet

  • Delta i Sound Uniteds föreningar på internet, vilket innefattar våra sociala mediekanaler- och sidor samt bloggar

  • Lagra dina inställningar för framtida kontakt och kommunikation med Sound United så att informationen inte måste samlas in igen

  • Hålla dig informerad om eller erbjuda dig att prova nya produkter och tjänster

  • Skicka personliga meddelanden, specialerbjudanden och reklam som är relevant för dina personliga intressen baserat på de uppgifter du har delat med oss och de uppgifter vi har inhämtat via cookies eller liknande tekniker gällande din användning av Sound Uniteds webbplatser/sociala media/bloggar och produkter.  Om vi inte har dina personuppgifter kan följande typer av problem inträffa (denna lista täcker inte alla tänkbara problem):

  • Vi kanske inte kan erbjuda uppdateringar för de Sound United-produkter du använder, eller så får du inte uppdateringarna i tid

  • Eventuellt kan vi varken tillhandahålla de tjänster du har begärt eller leverera dem lika snabbt

  • Dina Sound United-produkter fungerar kanske inte lika bra (dvs. dina musikinställningar eller förvalda musikkällor gör att vi på ett mycket snabbare sätt kan göra innehåll tillgängligt eller erbjuda särskilda valmöjligheter när du spelar upp musik)  Vi kan komma att analysera dina personuppgifter för att skapa en profil med dina intressen och inställningar så att vi kan kontakta dig med information som vi anser är relevant för dig i motsats till information som är mer generell. Vi kan också komma att använda ytterligare uppgifter som är allmänt tillgänglig om dig från andra källor för att kunna utföra våra analyser på ett mer effektivt sätt. Dina personuppgifter hjälper oss också att identifiera och minska bedrägeri. Vi använder inte automatiserat beslutsfattande.

  Vi kommer inte att sälja dina uppgifter till tredje parter. Vi har aldrig gjort det och kommer inte att göra det i framtiden.
 • VAD ÄR DEN JURIDISKA GRUNDEN FÖR ATT INHÄMTA MINA PERSONUPPGIFTER UNDER GDPR

  Den rättsliga grunden för att behandla dina uppgifter är att uppfylla ett avtal med dig som rör den begärda produkten eller tjänsten. För vissa uppgifter som du väljer att tillhandahålla i tillägg till detta, som adressinformation eller preferenser som du delar med oss, är ditt samtycke den rättsliga grunden till att de behandlas. Där du har gett ditt samtycke till att dina uppgifter behandlas kan du när som helst återkalla detta genom att kontakta oss på privacy@soundunited.com och meddela oss att du vill återkalla samtycket. Återkallelsen kommer att träda i kraft så snart vi mottar ditt meddelande och kommer att gälla för uppgifterna från och med detta datum. Det kan finnas situationer där vi behandlar dina uppgifter baserat på legitimt intresse, till exempel förebyggande av bedrägeri. Behandling av grundläggande uppgifter om datorer och enheter är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig om att använda vår app.
 • HUR LÄNGE SPARAR NI MINA UPPGIFTER?

  Vi sparar dina data antingen tills du ber oss att ta bort dem, vilket kan göras genom att e-posta vårt integritetscenter på privacy@soundunited.com, eller tills de inte längre behövs för att vi ska kunna tillhandahålla de produkter eller tjänster du har begärt. Om det därefter inte finns något juridiskt krav att behålla dem kommer de att tas bort i enlighet med vår normala periodiska uppdatering av vår användardatabas.
 • VEM KOMMER ÅT ERA UPPGIFTER?

  Vi kommer varken sälja eller hyra ut dina uppgifter till tredje part. All kommunikation med dig härstammar från Sound United samt dess företag eller märken. Vi kommer inte att dela dina uppgifter med tredje parter för att låta dem skicka reklam till dig om du inte har gett oss tillåtelse att göra det.

  Vi delar uppgifter med tredje parter av skälen angivna nedan, men endast då avtal finns på plats som styr användningen av dina uppgifter och deras förehållande med Sound United.

  Vi kan komma att be tredje parter genomföra tjänster å våra vägnar gällande behandlingen av dina personuppgifter. När du t ex använder våra applikationer kommer vi att använda tredjepartsservers för att kunna lagra eller förse dig med information, så som musik- eller annat innehåll som kan strömmas från våra servrar till dina Sound United-produkter. Om du ingår i en transaktion, t ex ett köp via någon av våra webbplatser, använder vi eventuellt en sökmotor från tredje part för att kunna genomföra denna. Dessa tredje parter specialiserar sig på sådana tjänster och gör att dina inköp blir snabbare och enklare.

  För samtliga av de dotterbolag eller betrodda tredje parter vars databehandlingstjänster vi använder har vi avtal på plats för att skydda dina uppgifter i enlighet med gällande lagar. Avtalen i fråga begränsar för vilka ändamål som dina data kan användas och delas, och kräver att dina personuppgifter skyddas.

  Vi kan komma att dela anonyma uppgifter med tredje part, däremot handlar det inte om data som kan användas för att identifiera dig. T ex kan vi dela information om det totala antalet användare av en viss tjänst eller produkt.

  Då och då kan Sound United komma att sälja en verksamhet eller del av en verksamhet till ett annat företag. Sådana ägarskapsöverföringar kan innefatta överföringen av personuppgifter som är direkt knutna till verksamheten eller det inköpande företaget i fråga.

  Vi kan också bli tvungna att lämna ut dina personuppgifter om det krävs eller begärs som del av ett juridiskt krav eller en rättslig process, t ex stämningsansökan eller domstolsförfrågan. Vi omfattas också av FTC:s (USA:s motsvarighet till Konkurrensverket) undersöknings- och verkställighetsbefogenheter, Transportdepartementet samt alla andra auktoriserade och lagstadgade amerikanska myndigheter i och med att vi deltar i Privacy Shield.
 • LAGRINGSPLATS FÖR DINA PERSONUPPGIFTER.

  Sound United kan komma att lagra dina personuppgifter i ett moln. Detta innebär att de kan behandlas å Sound Uniteds vägnar av en molntjänsteleverantör och lagras på olika platser i världen. Sound United använder organisatoriska åtgärder för att ingå kontrakt med tredje part för att skydda dina personuppgifter och ålägga liknande men på inga sätt mindre restriktiva krav på våra molntjänsteleverantörer, vilket innefattar krav på att dina personuppgifter enbart behandlas för ändamålen ovan.

  Data överförs till USA i enlighet med standardavtalsklausuler mellan den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet. Vi ingår endast kontrakt med personuppgiftsbiträden som garanterar att personuppgifter endast behandlas för begränsade och specifika ändamål i enlighet med det samtycke du ger. Personuppgiftsbiträdena har samma skyddsnivå som vi har och meddelar oss om de inte längre kan uppfylla sina skyldigheter. Om vi får ett sådant meddelande kommer vi att be personuppgiftsbiträdet i fråga att sluta behandla personuppgifter samt vidta rimliga och nödvändiga åtgärder för att åtgärda problemet. Medan dina personuppgifter finns i ett annat land kan de nås av domstolar, brottsbekämpande organ och nationella säkerhetsmyndigheter i landet i fråga och i enlighet med dess lagar.
 • SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR ATT SKYDDA FÖRLUST, MISSBRUK ELLER ÄNDRING AV DINA UPPGIFTER

  Även om vi alltid strävar mot att skydda dina personuppgifter kan dataöverföringar aldrig bli 100 % säkra, varför vi inte kan garantera säkerheten hos någon av de uppgifter du skickar till oss över internet, e-post eller annat kommunikationsmedel. Detta sker alltså på egen risk. När vi får dina personuppgifter gör vi vårt bästa för att de ska lagras säkert i våra system samt skyddas mot förlust, missbruk eller ändringar.

  Vi ämnar delta i Privacy Shield och åtar oss att följa dess principer. Ytterligare information om Privacy Shield finns på: https: //www.privacyshield.gov/welcome. Listan med Privacy Shield-deltagare finns på: https://www.privacyshield.gov/list. Privacy Shield ger också personer möjlighet att använda alternativa tvistelösningsparter för att hantera klagomål samt ge dig kostnadsfria lösningar på klagomål. Mer information om denna alternativa tvistelösningsprocess finns på: http://go.adr.org/privacyshieldannex.html.
 • DINA VAL

  Du kan välja om du vill få information från oss. Om du inte vill få direktreklam från oss kan du:

  • göra dina val genom att kryssa för relevanta rutor i formuläret som vi använder för att inhämta personuppgifter

  • välja att avanmäla dig från kommunikation genom att svara på meddelandena som kan ha skickats till dig. Detta görs vanligtvis genom en avanmälningsknapp- eller länk i vårt inställningscenter.  Om du väljer att inte motta något från oss eller om du avanmäler dig kommer vi inte längre att kunna kontakta dig i marknadsföringssyfte via e-post, telefon eller SMS såvida du inte ger ditt samtycke igen.
 • SÅ KAN DU KOMMA ÅT OCH UPPDATERA DINA UPPGIFTER ELLER GÖRA ATT DE GLÖMS BORT

  Det är viktigt för oss att dina uppgifter är korrekta. Om du byter e-postadress, eller om några andra uppgifter vi har om dig är felaktiga eller gamla ber vi dig e-posta oss på privacy@soundunited.com eller skriva till oss i Europa på: Sound United Europe, Beemdstraat 11, 5653 MA Eindhoven, Nederländerna. I Amerika, Australien och New Zeeland: Privacy Officer, Sound United, 1Viper Way, Vista, California, 92081, USA. I Asien: Privacy Officer, D&M Holdings, D&M Building, 2-1 Nisshin-cho, Kawasaki-ku, Kanagawa, JAPAN

  Du har rätt att begära en översikt av dina personuppgifter. Om rimligen möjligt kommer den att innehålla information om källan (om uppgiften finns) samt personuppgiftsmottagarnas typ, syfte och kategori.

  Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas, tas bort eller blockeras. Du har också rätt att få utdrag (på ett läsbart och vanligt maskinläsbart format) av de uppgifter du har angett direkt till oss.

  Om du önskar framföra klagomål kan du göra det via din lokala tillsynsmyndighet.

  Under vissa förhållanden har du också möjlighet att begära bindande skiljedom för klagomål gällande efterlevnad av principer i Privacy Shield som inte kunnat lösas på något av de andra sätten. För ytterligare information, gå till https: //www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction

  För att komma åt, rätta eller ta bort dina personuppgifter kan du skicka en förfrågan till privacy@soundunited.com eller till den kontakt som anges i relevant integritetsmeddelande. Sound United kan komma att kräva att du:

  1. anger typen av personuppgifter i fråga;

  2. i rimlig omfattning anger det datasystem som personuppgifterna förmodligen är lagrade i;

  3. bevisar din identitet; och

  4. när det gäller rättelse av uppgifter, anger skälen till varför personuppgifterna är felaktiga eller ofullständiga.  Inom fyra veckor efter att Sound United har fått förfrågan eller klagomålet kommer vi att informera dig i skrift eller via e-post antingen (i) om den åtgärd som Sound United har vidtagit eller kommer att vidta eller (ii) det sista datum som du kommer att bli informerad om Sound Uniteds ställningstagande gällande din förfrågan. Detta kommer senast att ske åtta veckor efter att din förfrågan har mottagits.
 • ANVÄNDNING AV COOKIES

  Precis som de flesta webbplatser använder vi cookies. Våra applikationer använder eventuellt cookies också. En cookie är en liten datafil som kan skickas till webbläsare eller andra enheter som lagras automatiskt på datorer eller mobila enheter. Cookies används vanligtvis för att spåra besök på webbplatser eller användning av applikationer så att användare slipper logga in på varenda sida, samt för att analysera användningsmönster på webbplatser eller applikationer. Bland annat kan detta göra det möjligt för webbplatsoperatörer och applikationsleverantörer att erbjuda bättre tjänster. Det går också att ställa in webbläsare och/eller mobilenheter att neka cookies. Detta kan dock påverka möjligheterna att använda vissa delar av webbplatser eller applikationer.

  Det går att stänga av cookies via i webbläsarens inställningar. Detta kan leda till att man går miste om funktionalitet vid användning av vår webbplats.
 • LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

  Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som drivs av andra organisationer. Denna integritetspolicy gäller bara våra webbplatser, varför vi uppmanar dig att läsa integritetsutlåtanden på de webbplatser du besöker. Vi kan inte hållas ansvariga för andra webbplatsers integritetspolicyer- och rutiner även om du når dem via länkar på vår webbplats.

  Dessutom kan vi inte hållas ansvariga för tredjepartsägares- och operatörers integritetspolicyer- och rutiner om du länkar till dem via vår webbplats. Vidare rekommenderar vi att du alltid kontrollerar policyer hos tredjepartswebbplatser.
 • BARN UPP TILL 16 ÅR

  Vi värnar starkt om privatlivet hos barn upp till 16 år. Om du är 16 år eller yngre, var god se till att få dina föräldrars eller din vårdnadshavares tillstånd innan du anger personuppgifter till oss. Våra webbplatser är inte avsedda att användas av barn. Vi försöker aldrig erhålla personuppgifter från barn, varken direkt eller indirekt.
 • GRANSKNING AV DENNA POLICY

  Vi granskar denna policy regelbundet. Den uppdaterades senast i juni 2018.
X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.